Καλώς ήρθατε στο

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus +, KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών KA204 – Στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων, υλοποιεί το έργο « Κωφοί Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο των Ακουόντων: Σύνδεσμοι της Ίδιας Αλυσίδας » που φέρουν τον Ακρωνύμιο τίτλο «Sign Links » και κωδικός αριθμός 2019-1-EL01-KA204-062935. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι ο Εθνικός Οργανισμός του Προγράμματος Erasmus + .Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αποτελούνται από 6 διακριτούς εταίρους με έδρα 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα, Βουλγαρία και Μάλτα. Ως αποτέλεσμα του έργου μας εκπαιδεύουμε επαρκώς Κωφούς ενήλικες ώστε να αποτελούν πρότυπα τόσο για τον κόσμο των Κωφών όσο και για τον Κόσμο των Ακουόντων. Αυτή η εκπαίδευση θα δώσει τη δυνατότητα στους κωφούς και τους ακούοντες να ζουν ευτυχισμένες και παραγωγικές ζωές και θέτει πρότυπα για μίμηση στις χώρες μας, στην ΕΕ και στον κόσμο.
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν".