Καλώς ήρθατε στο

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κωφών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus , 1 KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών KA204 – Στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων, θα υλοποιήσει το έργο « Κωφοί Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο της Ακοής: Σύνδεσμοι της Ίδιας Αλυσίδας » που φέρουν τον τίτλο Ακρωνύμιο « Sign Links » και κωδικός αριθμός 2019-1-EL01-KA204-062935. Τα Κρατικά Ιδρύματα Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι ο Εθνικός Οργανισμός του Προγράμματος Erasmus .Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αποτελούνται από 6 διακριτούς εταίρους με έδρα 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα, Βουλγαρία και Μάλτα.As αποτέλεσμα του έργου μας αναμένουμε να εκπαιδεύσουμε επαρκώς τους κωφούς ενήλικες να αποτελούν πρότυπα τόσο για τους Κωφούς όσο και για τους Κόσμους της Ακοής.Αυτή η εκπαίδευση θα δώσει τη δυνατότητα στους κωφούς και τους ανθρώπους που ακούν να ζουν ευτυχισμένες και παραγωγικές ζωές και θα θέτει πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν οι άλλοι στις χώρες μας, στην ΕΕ και στον κόσμο.
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν".