03Δεκ/20

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Μπορεί ένα κωφό αγόρι και ένα ακουον κορίτσι να είναι φίλοι;;; Μπορούν να ξεπεράσουν  τα εμπόδια στην επικοινωνία και να χτίσουν γέφυρες για μια αληθινή φιλία;;; Μα είναι Φως Φανάρι… ότι μπορούν!!! Η φιλία και η αγάπη δεν επηρεάζονται από την διαφορετικότητα.. τη αγκαλιάζουν και την απογειώνουν!!! Ας γιορτάσουμε λοιπόν όλα τα «διαφορετικά» παιδιά μας και ας τους αφιερώσουμε αυτήν την όμορφη ιστορία που δημιούργησε η ομάδα του του Sign Links !!!

Καλως ήρθατε στο Sign Links

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus +, KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών KA204 – Στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων, υλοποιεί το έργο « Κωφοί Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο των Ακουόντων: Σύνδεσμοι της Ίδιας Αλυσίδας » που φέρουν τον Ακρωνύμιο τίτλο «Sign Links » και κωδικός αριθμός 2019-1-EL01-KA204-062935. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι ο Εθνικός Οργανισμός του Προγράμματος Erasmus + .Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αποτελούνται από 6 διακριτούς εταίρους με έδρα 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα, Βουλγαρία και Μάλτα. Ως αποτέλεσμα του έργου μας εκπαιδεύουμε επαρκώς Κωφούς ενήλικες ώστε να αποτελούν πρότυπα τόσο για τον κόσμο των Κωφών όσο και για τον Κόσμο των Ακουόντων. Αυτή η εκπαίδευση θα δώσει τη δυνατότητα στους κωφούς και τους ακούοντες να ζουν ευτυχισμένες και παραγωγικές ζωές και θέτει πρότυπα για μίμηση στις χώρες μας, στην ΕΕ και στον κόσμο.