Η κύρια έμφαση της Παραγωγής Ακαδημαϊκών Επιστημονικών Δημοσιεύσεων δίνεται στην έρευνα χειραφέτηση αναπηρίας και στην υποβολή τεχνικών εγγράφων προς δημοσίευση.
Πρόκειται για μια μετατόπιση από την έμφαση στα ατομικά προβλήματα (στην περίπτωσή μας προβλήματα ακοής) ως αιτία αναπηρίας, αλλά μάλλον στον τρόπο με τον οποίο το φυσικό, κοινωνικό περιβάλλον και οι επικοινωνιακές πρακτικές αποκλείουν ή μειονεκτούν ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή τους κωφούς.Με τη συμπερίληψη περισσότερων επαγγελματιών κωφών σε ερευνητικές ομάδες, διαφορετικές προοπτικές και δημιουργικές λύσεις έχουν την ευκαιρία να αναδυθούν.
Τα θεμελιώδη ερωτήματα στις ακαδημαϊκές επιστημονικές δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε): Τι παρακινεί τους κωφούς και τους ανθρώπους ακοής να αλληλεπιδρούν και να μαθαίνουν;
Ποιές είναι οι τελευταίες τεχνολογίας στον χώρο των Κωφών προτύπων;
Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να εκπαιδεύσετε κωφούς ενήλικες για να γίνουν πρότυπα;Πώς μπορούμε να είμαστε, ή να βοηθήσουμε τους άλλους να γίνουν, ο ισχυρός κρίκος της αλυσίδας;Τι διδάσκεται καλύτερα αυτοπροσώπως vs.online;
Τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα του Έργου μας.
Τα δεδομένα μας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, θα είναι το επίκεντρο της Παραγωγής Ακαδημαϊκών Επιστημονικών Δημοσιεύσεων και θα παρουσιάσουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Θα παρουσιάσουμε τα ερευνητικά μας δεδομένα και αποτελέσματα σε συνέδρια, εργαστήρια, περιοδικά, τον Τύπο και στην πύλη μας.
Ο αντίκτυπος αυτής της καινοτόμου προσέγγισης θα είναι:
  • αύξηση της λογοδοσίας προς τον Κωφό Κόσμο καθώς και προς τον Κόσμο της Ακοής,
  • την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ ερευνητών αναπηρίας και οργανώσεων κωφών, 
  • την υποστήριξη της προοπτικής του κοινωνικού μοντέλου στη συνεργασία με την Κοινότητα Κωφών, 
  • ενίσχυση των δυνητικών και μελλοντικών προοπτικών σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων, 
  • επίτευξη μεταφοράς γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών,
  • ανάπτυξη νέων και μακροχρόνιων ερευνητικών συνεργασιών, η ουσία των επιχειρημάτων για αλλαγές στη δημόσια πολιτική.
Δεδομένου ότι η χειραφέτηση έχει να κάνει με την ενδυνάμωση, στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους κωφούς μέσω της ερευνητικής διαδικασίας και να αυξήσουμε τις δυνατότητες μεταφοράς σε άλλα μέλη της κοινότητας κωφών εντός των συνεργατών μας και σε όλη την Ευρώπη.