Θα δημιουργήσουμε μια καινοτόμο, διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης που θα προωθεί την προσβασιμότητα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των κωφών μαθητών και των μαθητών με άλλες αναπηρίες.

Θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα του Open edX για την πλατφόρμα MOOCS, που ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το MIT το 2012.Το Open edX είναι ένας διαδικτυακός προορισμός μάθησης και πάροχος MOOC, προσφέροντας υψηλής ποιότητας μαθήματα από τα καλύτερα πανεπιστήμια και ιδρύματα του κόσμου σε μαθητές παντού.Το Open edX είναι ο μόνος κορυφαίος πάροχος MOOC που είναι μη κερδοσκοπικός και ανοιχτού κώδικα.
Το καινοτόμο σχέδιό μας είναι να παρέχουμε έναν κοινό πόρο για τους συνεργάτες και τους συμμετέχοντες μας, με πρόσβαση σε μάθηση υψηλότερου επιπέδου μόνο με υπολογιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο.Θα προσαρμόσουμε την προτεινόμενη πλατφόρμα που θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε χιλιάδες κωφούς μαθητές, μερικοί από τους οποίους δεν θα έχουν το τυπικό υπόβαθρο και τους πόρους της ακοής των μαθητών.
Οι βασικές επιπτώσεις στη χρήση της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:
Δεν υπάρχει ανάγκη για μονοήμερα εργαστήρια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος,
Οι Σύλλογοι Κωφών θα προσφέρουν επαγγελματική ανάπτυξη στο πλαίσιο των χρηστών κωφών, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δίκτυα peer (ή coaching) για να διευκολύνουν την εφαρμογή νέων γνώσεων.

Η χρήση της πλατφόρμας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών για επαγγελματική ανάπτυξη, δεδομένου ότι όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα αρχειοθετηθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

Στη διαδικασία ανάπτυξης θα ακολουθήσουμε τα διεθνή πρότυπα και αρχές για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο (W3C WCAG 2.0) και τον Καθολικό Σχεδιασμό μάθησης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη πρόσθετης προσαρμογής.Θα συμμορφωθούμε με όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς ισχύοντες νόμους προσβασιμότητας.
Οι δυνατότητες της πλατφόρμας:
Οι μαθητές χρειάζονται μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο και ένα e-mail
Υπάρχει εύκολη πρόσβαση και πλοήγηση στο εκπαιδευτικό υλικό Ενότητες ανά εβδομάδα (τομείς)
Εύκολη δημιουργία μαθημάτων από εκπαιδευτές Πολλαπλοί τύποι ερωτήσεων
Εύκολη / αυτόματη αξιολόγηση των κλειστών απαντήσεων Πλήρως προσβάσιμα βίντεο με λεζάντες και έλεγχο ταχύτητας Συνομιλήστε με άλλους μαθητές μέσω φόρουμ
Αναμένεται ότι ο αναμενόμενος αντίκτυπος και το δυναμικό μεταφοράς της ανάπτυξης της πλατφόρμας MOOCS θα είναι εξαιρετικά.
Οι Οργανισμοί των Κωφών Κοινοτήτων θα έχουν μια πλατφόρμα που θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μαθητές μας: ένα δίκτυο με άλλους συμμετέχοντες,
να επιτρέπουν στους κωφούς και τους συμμετέχοντες στην ακοή να συζητούν συγκεκριμένο περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα αρχειοθετείται και θα είναι προσβάσιμο και θα χρησιμοποιείται για περισσότερους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.