Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για κωφά πρότυπα ρόλων (DRMs)

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν επιτευχθεί μεγάλα άλματα στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την ωριμότητα της έρευνας στις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, οδήγησαν στη θέσπιση ενός υγιούς και ολοκληρωμένου πλαισίου για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ωστόσο, είναι μια κοινή παρατήρηση μεταξύ των επαγγελματιών στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, ότι παρά την τεράστια εξέλιξη των δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων διαδικτύου, ελάχιστα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της χρήσης και της διείσδυσης αυτών των υπηρεσιών δικτύου στον τομέα της εκπαίδευσης - κατάρτισης και κυρίως στους υποτομείς της δια βίου κατάρτισης , συνεχής επαγγελματική κατάρτιση και εξ αποστάσεως κατάρτιση των κωφών.

Η UOWM βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής καινοτομίας και με στρατηγική έμφαση στην προσφορά της καλύτερης διαθέσιμης εκπαιδευτικής υπηρεσίας στους μαθητές της, έχει αγκαλιάσει αυτές τις νέες εξελίξεις και έχει ξεκινήσει προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας πάντα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης
Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού κωφών ενηλίκων να συμμετάσχει σε ποιοτική εκπαίδευση πραγματικής αξίας, η οποία διαφορετικά θα αποκλειόταν.
Οι φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες πολυμέσων, τηλεπικοινωνιών και πληροφόρησης του Διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια τυποποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη κυρίως των κύριων διαδικασιών εξ αποστάσεως, δια βίου και συνεχούς κατάρτισης για τους Κωφούς.Το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών και ενημερωτικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες τους μέσω της Νοηματικής Γλώσσας, αποτελεί μια συγκεκριμένη μέθοδο για τη γενική βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται στους κωφούς ενήλικες.
Η επιλογή του τεχνικού προηγμένου βίντεο στο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.Οι τεχνολογίες βίντεο προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για καλύτερες τηλεπικοινωνίες για κωφούς που χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα ως πρώτη τους γλώσσα.Οι βιντεοεπικοινωνίες (Βιντεοδιάσκεψη με μετάδοση εικόνων) ή παρουσιάσεις, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μορφής πολυμέσων, όπως ταινία, κινούμενα σχέδια ή προβολή παρουσίασης, θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για καλύτερες τηλεπικοινωνίες για κωφούς.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος για τους Κωφούς και τους Κόσμους της Ακοής είναι κυρίως ότι το πρόγραμμα κατάρτισης για τα πρότυπα κωφών (DRMs) θα είναι το πρώτο του είδους του που θα γίνει από ένα Πανεπιστήμιο σε όλες τις χώρες εταίρους.Το περιβάλλον του Open Pedia (Εκπαιδευτική πλατφόρμα) θα χρησιμοποιήσει ασύγχρονες υπηρεσίες παροχής εκπαιδευτικού υλικού και σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις εξαιρέσεις που σχετίζονται με το χρόνο και τον τόπο της εκπαίδευσης αλλά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των κωφών συμμετεχόντων με ποικίλες δυνατότητες εξοπλισμού και επικοινωνίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το περιβάλλον κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις θεμελιώδεις άξονες: Οπτική σειρά μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσω διαδικτύου.
Αυτοδιδασκαλισμός: πρόσβαση (αναζήτηση και ανάρρωση) στην εκπαίδευση και ενημερωτικό υλικό για διάφορα γνωστικά και γενικότερα μαθήματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς.