Οι συμμετέχοντες οργανισμοί Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αποτελούνται από 6 διακριτούς εταίρους με έδρα 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Μάλτα). Έξι συμμετέχοντες από τρεις χώρες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.Τρεις Εθνικές Ενώσεις Κωφών που εκπροσωπούν τις κωφές κοινότητες των αντίστοιχων χωρών της Νότιας Ευρώπης (Βουλγαρία, Ελλάδα και Μάλτα).Και οι τρεις είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (ΟΠΥ).Ένα Πανεπιστήμιο, μία Σχολή Κωφών και Βαρήκοων, και μια ιδιωτική εταιρεία, όλοι ειδικοί στον τομέα της κώφωσης και της νοηματικής γλώσσας, αποτελούν τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση:
1.Η Ελληνική Ομοσπονδία Κωφών (HFD), Ελλάδα.
2. Ένωση Κωφών (DPAM), Μάλτα
3. Η Ένωση Κωφών Βουλγαρίας (UDB), Βουλγαρία
4. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (UWM), Ελλάδα.
5.Νηπιαγωγείο κωφών και βαρήκοων Αργυρούπολης (KDA),
Greece.
6. Open Pedia (OP), Ελλάδα.
Ελλάδα (Ηγέτης)
Ελληνική Ομοσπονδία Κωφών  
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236 , GR163 41 Ηλιούπολη, Αθήνα, GR
Website: www.omke.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 5233950
Fax: +(30) 210 5233968
E-mail: info@omke.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ Βασίλης Κουρμπέτης
Σύντομη παρουσίαση
Η Ελληνική Ομοσπονδία Κωφών (HFD) ιδρύθηκε το 1968 από τους κύριους, περιφερειακούς συλλόγους κωφών και βαρήκοων στην Ελλάδα.Είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κοινωνικοσυνδικαλιστικός, δευτερεύων εθνικός οργανισμός που έχει δεκαοκτώ ενώσεις-μέλη σε όλη την Ελλάδα.Είναι μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ESAmeA), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (W.F.D.) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
ατόμων με αναπηρίες (EFHOH). Η HFD εκπροσωπεί την Ελληνική Κοινότητα Κωφών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η HFD λειτουργεί προς όφελος των Κωφών και των βαρήκοων ανθρώπων και στοχεύει στην επιβολή του κινήματος κωφών και της ισότητας μεταξύ κωφών και βαρήκοων πολιτών σε όλους τους τομείς, εντός της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας έναντι οποιουδήποτε κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.
Μάλτα 

2. Ένωση Κωφών (DPAM), Μάλτα
Διεύθυνση: 45 Lascaris Wharf, Valletta, VLT 1921
Website: www.deafmalta.com
Τηλέφωνο: +(35) 699608246
Fax: +(35) 699608246
Email: info@deafmalta.com
Άτομο επαφής:Annabelle Xerri,  Loran Xuereb

Σύντομη παρουσίαση
Η Ένωση Κωφών (Μάλτα) εκπροσωπεί τους D/κωφούς στη Μάλτα.Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (ΟΠΥ).Ο Σύνδεσμος προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι Κωφοί έχουν ίσες ευκαιρίες
να ζήσουν μια ανεξάρτητη ζωή στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα.Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι Κωφοί έχουν ίσες ευκαιρίες για να τους
independent life in the highest possible quality. It is our goal to raise the public awareness on how our society (Hearing and Deaf) can
αλλαγή με ίσες ευκαιρίες για κωφούς. Διαδίδουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση
αρχές και οργανισμούς που είναι σταθεροί με τους στόχους μας.

Βουλγαρία
3. Η Ένωση Κωφών Βουλγαρίας (UDB), Βουλγαρία
Διεύθυνση:12-14 Ivan Denkoglu Street, Sofia 1000, Bulgaria
Τηλέφωνο: +(35) 029804778
Fax: +(359) 886921222
Κινητό: (353) 838 044 743 (μόνο μηνύματα κειμένου)
Website: www.sgbbg.com
Email: political.affairs@sgbbg.com
Άτομο επαφής: Sofiya Kalinova
Σύντομη παρουσίαση
Η Ένωση Κωφών στη Βουλγαρία (UDB) είναι ένας εθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός πολιτών με προβλήματα ακοής.Η UDB ιδρύθηκε το 1934 με στόχο την ένωση όλων των κωφών και την υπεράσπιση του δικαιώματός τους στην εργασία και του δικαιώματός τους σε μια αξιοπρεπή ζωή.Με πάνω από 80 χρόνια ιστορίας ο οργανισμός είναι από τους μακροβιότερους για τα άτομα με αναπηρίες στη χώρα.Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού περιλαμβάνουν την εξάλειψη της υπάρχουσας προκατάληψης κατά των ανθρώπων
με μειωμένη ακοή στο σύνολο της κοινωνίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία συνεργατικών εργαστηρίων προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη και συνεπής εργασία για τους κωφούς, να εκπαιδευτούν και να ενσωματωθούν στην κοινωνία ως πλήρη μέλη.Η Ένωση Κωφών στη Βουλγαρία είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (SFG), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EAG), της Διεθνούς Επιτροπής για την Ήσυχη Βαλκανική Ένωση Κωφών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών Νέων (ESGM).Οι δραστηριότητες της UDB πραγματοποιούνται σε 54 κέντρα ημερήσιας φροντίδας για επικοινωνία και κοινωνική ένταξη, καλύπτοντας 240 δήμους στη Βουλγαρία.
5.Νηπιαγωγείο κωφών και βαρήκοων Αργυρούπολης (KDA),Ελλάδα
Διεύθυνση: Patriarhou Grigoriou 1-3, Argyroupoli, GR 16452, GR
Τηλέφωνο: +(30) 2109932648, +(30) 6976655617
Website: www.nip-ekv-argyr.att.sch.gr
E-mail: mail@nip-ekv-argyr.att.sch.gr, skaripi78@gmail.com
Άτομο επαφής: Spyridoula Karipi M.Ed., PhD (c)
Σύντομη παρουσίαση
Το Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης ιδρύθηκε το 1986.Στεγάζεται σε ιδιωτικό χώρο, που βρίσκεται σε συγκρότημα σχολικών κτιρίων, μαζί με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών και Βαρηκοΐας Αργυρούπολης.Το προσωπικό του σχολείου αποτελείται από: τέσσερις νηπιαγωγούς, δύο κωφούς και δύο ακροατές (σύμφωνα με το μοντέλο δίγλωσσης προσέγγισης σε κάθε τμήμα που εργάζεται δύο νηπιαγωγούς, μία ακοή και έναν κωφό, προκειμένου κωφοί και βαρήκοοι μαθητές να εκτίθενται σε δύο διαφορετικές γλωσσικές εισροές, την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και να ομιλούνται και να γράφονται
Ελληνικά.Greek.Επίσης, οι φοιτητές υποστηρίζονται από επιπλέον κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εκπαιδευτή και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του σχολείου, εκτός από τις καθημερινές διδακτικές δεξιότητες, περιλαμβάνει πολλά καινοτόμα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την ανώτερη αρχή, όπως το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης προς την κώφωση στο οποίο ενημερώνουμε τα σχολεία για την ακρόαση παιδιών στη νοηματική γλώσσα ή συνεργαζόμαστε με μερικά από αυτά, ειδικά αυτά τα σχολεία όπου οι κωφοί μαθητές έχουν ενσωματωθεί ως πρακτική χωρίς αποκλεισμούς.
Το σχολείο αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες που προάγουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (GSL) ως πρώτη γλώσσα για κωφούς και βαρήκοους.Στο σχολείο διδάσκουμε GSL ως πρώτη γλώσσα σε ένα καθημερινό πρόγραμμα τόσο για κωφούς όσο και για βαρήκοους μαθητές.
4. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (UWM), Ελλάδα.
Διεύθυνση: Παρκό Αγίου Δημητρίου 1, GR50100, Κοζάνη , GR
Telephone: +306938996066
Website: https://rc.uowm.gr/
E-mail: alevriadoua@gmail.com
Άτομο επαφής: Καθηγήτρια Αναστασία Αλεβριάδου
Σύντομη παρουσίαση
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (UOWM) που ιδρύθηκε το 2003 υπό τις Ελληνικές Αρχές, με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις 11/04/2003 (Π.Χ.92/2003, Γ.Γ.83/Α/11-04-2003). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τρία τμήματα στην πόλη της Φλώρινας και τρία τμήματα στην πόλη της Κοζάνης.Το Διεθνώς προσανατολισμένο στην έρευνα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (UOWM) είναι ένας κοινωνικά αφοσιωμένος θεσμός με 6 Τμήματα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα και Διδακτορικά Προγράμματα, ένα ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, εκτεταμένους διεθνείς δεσμούς τόσο σε ερευνητικά προγράμματα όσο και σε προγράμματα ανταλλαγών και μλια ζωντανή φοιτητική
κοινότητα.
Προωθώντας την πλήρη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή πρακτική, η UOWM επενδύει σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και διεπιστημονικούς τομείς έρευνας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου.Μέχρι σήμερα, η UOWM έχει διαχειριστεί περισσότερα από 150 έργα (τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά).Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση www.uowm.gr
Open Pedia  (Greece)
Διεύθυνη: 104 Κύπρου ,GR41222 Λάρισα,Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 6987574423
Website: www.openpedia.gr
E-mail: openpediax@gmail.com
Άτομο επικοινωνίας: Δημήτριος Πάσσος
Σύντομη παρουσίαση
Η Open Pedia είναι μια ιδιωτική μικρή επιχείρηση, που ιδρύθηκε στη Λάρισα, μια πόλη της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Σκοπός της εταιρείας είναι:
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανοικτής μάθησης και πρόσβασης σε όλες τις μορφές διά βίου μάθησης και καινοτόμων μορφών εναλλακτικής εκπαίδευσης.
  • Η παροχή υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες, των νέων τεχνολογιών και των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, αυτοπροσώπως και εξ αποστάσεως.
  • Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε όσους ασχολούνται άμεσα με τα θέματα της εκπαίδευσης και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.
  • Η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, χρήση, προώθηση και υποστήριξη εφαρμογών και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών εξ αποστάσεως μέσω ανοικτών ή/και συμβατικών εκπαιδευτικών συστημάτων.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και ατόμων με παγκόσμιους φορείς,
  • άτομα και οργανισμούς.