Το πλαίσιο και οι στόχοι του έργου μας καθώς και οι ανάγκες και οι ομάδες-στόχοι

Το πλαίσιο

Οι περισσότεροι άνθρωποι που ακούνε δεν έρχονται σε επαφή με κωφούς εκτός αν έχουν κωφά μέλη στην οικογένεια, στο σχολείο ή ενήλικες στο χώρο εργασίας.Οι άνθρωποι που ακούνε έχουν παρανοήσεις σχετικά με τους κωφούς, τη νοηματική γλώσσα και την κοινότητα των κωφών.Οι περισσότεροι κωφοί (περίπου 95%), σε όλο τον κόσμο, έχουν γονείς ακοής και δεν έρχονται σε επαφή με κωφούς ενήλικες και νοηματική γλώσσα πριν από την ηλικία έναρξης της επίσημης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.Η πλειοψηφία των γονέων ακοής δεν έρχονται σε επαφή με κώφωση ακόμη και μετά τη διάγνωση του παιδιού τους ότι είναι κωφό.Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά αυτό συμβαίνει παγκοσμίως.

Αυτή η έλλειψη επαφής και γνώσης περιθωριοποιεί τους κωφούς, τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους.Ακούγοντας τους ανθρώπους σπάνια κοινωνικοποιούνται με κωφούς ενήλικες. Οικογένειες κωφών παιδιών έρχονται σε επαφή κυρίως με γιατρούς και λογοθεραπευτές, μετά τη διάγνωση της κώφωσης, ως εκ τούτου υπάρχει μια παθολογική προσέγγιση του προβλήματος και της μη αποδοχής της Νοηματικής Γλώσσας και της κώφωσης.

Ακούοντες ενήλικες και γενικά η οικογένεια ή οι συνάδελφοι Κωφών δεν γνωρίζουν και δεν χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα στην καθημερινή τους επικοινωνία μαζί τους.Η σημαντικότερη τάση που παρατηρείται ακόμη και σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι η ακρόαση ανθρώπων δεν γνωρίζει καθόλου τη νοηματική γλώσσα.Αυτή η έλλειψη επικοινωνιακής ικανότητας προσδιορίζεται ως η ρίζα όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν στην οικογένεια και αυξάνονται με τους επαγγελματίες, τους συναδέλφους και τον κόσμο της ακοής εν γένει.Έχει αναφερθεί ότι υπάρχει υψηλός συσχετισμός μεταξύ της επικοινωνιακής ικανότητας στη Νοηματική Γλώσσα και των επιπέδων και της ποιότητας της αλληλεπίδρασης μεταξύ κωφών και ακουστικών ατόμων (Κουρμπέτης, Αδαμοπούλου &ferentinos 2005).

Σε ένα τέτοιο επικοινωνιακό περιβάλλον, η ανάπτυξη οποιασδήποτε γλώσσας καθυστερεί σοβαρά.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γλωσσική στέρηση κωφών παιδιών και την κοινωνική στέρηση για κωφούς ενήλικες.

Έχει υποστηριχθεί στη βιβλιογραφία εδώ και δεκαετίες ότι οι υγιείς, ρεαλιστικές προσδοκίες για τους κωφούς, οι θετικές αντιδράσεις στην κώφωση και η έκθεση σε κωφά πρότυπα ρόλων θα αναπτύξουν καλύτερα μια διπολιτισμική ταυτότητα και θα σχηματίσουν υγιείς σχέσεις με κωφούς και ανθρώπους ακοής.Η απόκτηση μιας διπολιτισμικής ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας για τους περισσότερους κωφούς ανθρώπους στην ανάπτυξη μιας παραγωγικής και ανταμείβοντας ζωής.Οι ενήλικες ακοής που έχουν ή εργάζονται με κωφούς όλων των ηλικιών θα επωφεληθούν από την επαφή με κωφούς ενήλικες όσον αφορά την κατανόηση και την αποδοχή της κώφωσης και της κουλτούρας των κωφών (Holcomb, 1997; Λέιν, Χόφμαϊστερ και Μπαχάν 1996. Μουρς 1996; Η Μαχσίε 1995· Γούντγουορντ 1989).

Οι στόχοι του έργου μας

Για την πρόληψη της γλωσσικής και κοινωνικής στέρησης των Κωφών κατά την υλοποίηση του έργου θα εκπαιδεύσουμε: 1.Κωφοί ενήλικες για να είναι μέντορες, πρότυπα και καθηγητές νοηματικής γλώσσας των ενηλίκων ακοής και των επαγγελματιών και 2.τα μέλη της γενικής ακουστικής εταιρείας στους ακόλουθους τομείς: α.Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες των κωφών, διδασκαλία και χρήση της Νοηματικής Γλώσσας στην καθημερινή τους επικοινωνία β.Υποστήριξη για την επικοινωνιακή και pshychosocial ανάπτυξη οικογενειακού περιβάλλοντος γ.Χρήση των ψηφιακών δεξιοτήτων τελευταίας τεχνολογίας δ.Ανάπτυξη κοινωνικών και οργανωτικών δομών

Οι ομάδες-στόχοι στις οποίο απευθύνεται το έργο είναι:

  • Άμεσοι δικαιούχοι: Κωφοί μέλη των Κωφών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους.
  • Έμμεσοι δικαιούχοι:
✔Οι ενδιαφερόμενοι φορείς
Εθνικές και περιφερειακές Ενώσεις Κωφών,
✔Οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες,
✔ Άτομα με αναπηρίες,
✔Ιδρύματα υψηλής εκπαίδευσης
✔ Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
✔Επαγγελματίες που εργάζονται με κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους,

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του έργου και την ολοκλήρωσή του.

Καινοτόμο έργο και συμπληρωματικό σε άλλα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Οι κωφοί ενήλικες ως πρότυπα είναι οι κύριοι συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μια καινοτόμος πρακτική στο έργο μας.

Τα πρότυπα είναι άνθρωποι που αποτελούν παράδειγμα του τι μπορούν να επιτύχουν στη ζωή, άνθρωποι με τους οποίοι μπορεί να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να συσχετιστούμε.Οι άνθρωποι που έχουν ανοίξει ένα μονοπάτι για εμάς, έτσι δεν υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.Στην περίπτωση των κωφών προτύπων, αυτοί είναι άνθρωποι που ζουν τη ζωή τους, κάνοντας πράγματα που μπορεί να αισθανόμαστε ότι είναι αδύνατο ή δύσκολο να κάνουμε.Μας δείχνουν ότι είναι δυνατόν, ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι ένας αγώνας και αυτό είναι εντάξει επειδή μπορείτε ακόμα να φτάσετε εκεί και να επιτύχετε τους στόχους της ζωής σας.Μερικές φορές τα Πρότυπα Είναι άνθρωποι που επιτυγχάνουν κάτι νέο στους τομείς τους και μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι έχουμε κάτι διαφορετικό να συνεισφέρουμε.

Το σχέδιο Sign Links συμπληρώνει ένα πρόσφατο πρόγραμμα Erasmus με τίτλο «Διδασκαλία ευρωπαϊκών νοηματόρων γλωσσών ως πρώτης γλώσσας» με τίτλο ακρωνύμιο «Sign First» και κωδικός αριθμός 2016-1- EL01-KA201-023513, www.sign1st.eu .

Το πιλοτικό πρόγραμμα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της γλώσσας επηρεάζει την ακαδημαϊκή και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των κωφών φοιτητών και ότι οι γονείς χρειάζονται συστηματική ενίσχυση και υποστήριξη τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων, καθιερώθηκε εργαστήριο στο νηπιαγωγείο αργυρούπολης κάθε εβδομάδα μετά το τέλος της διδακτικής εβδομάδας τα απογεύματα του Σαββάτου.(17.00- 20.OO μ.μ.). Τα Σάββατα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των περισσότερων γονέων. Τα εργαστήρια διήρκεσαν τρεις ώρες και απευθύνονταν σε κωφά παιδιά, τους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους τους.

Οι γονείς κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρακολούθησαν μαθήματα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από έμπειρο Κωφό δάσκαλο, με στόχο την ανάπτυξη των βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους.Συμμετείχαν επίσης σε μια ομάδα συζήτησης που συντονίστηκε από ψυχολόγο με μεγάλη εμπειρία στην αναπηρία, την κώφωση και την ακοή.Κάθε εβδομάδα υπήρχε ένας επισκέπτης, ένας παρουσιαστής, κυρίως άνθρωποι από την Κοινότητα Κωφών, οι οποίοι ως κωφά πρότυπα μετέφεραν τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους για την αναπηρία στους γονείς.

Τα παιδιά θα μπορούσαν να συμμετέχουν στον αθλητισμό (ποδόσφαιρο και taekwondo) και στις καλές (οπτικές) τέχνες.Οι προπονητές, οι εκπαιδευτές και οι εμψυχωτές ήταν κωφοί ή βαρήκοοι άνθρωποι.Τα κωφά παιδιά θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τους κωφούς ενήλικες και να βιώσουν τον πολιτισμό τους και τα πολιτιστικά στοιχεία της κοινότητας των κωφών.Έχοντας τέτοια εναλλακτικά γλωσσικά μοντέλα για απομίμηση, τα παιδιά θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια σαφή ταυτότητα που θα συμβάλει επίσης στην ομαλή κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτών των εργαστηρίων έγινε εμφανής η ανάγκη επιβολής και ανάπτυξης της επικοινωνιακής, γλωσσομαθούς, διδακτικής και συμβουλευτικής ικανότητας των κωφών ενηλίκων που λειτουργούσαν ως πρότυπα για γονείς και παιδιά.

Ως εκ τούτου, τα αρχικά θετικά αποτελέσματα αυτών των εργαστηρίων για γονείς και παιδιά έχουν οδηγηθεί στην ιδέα της ανάπτυξης του έργου Sign Links.

Θα αναπτύξουμε έναν εκτενή οδηγό για τους γονείς που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κώφωση, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινότητα των κωφών και την κουλτούρα των κωφών.

Το έργο Sign Links είναι επίσης καινοτόμο με τη χρήση προσβάσιμων πρακτικών Ανοικτής Εκπαίδευσης, ώστε οι κωφοί να μην μένουν πίσω στην ψηφιακή εποχή και τη γέφυρα του χάσματος που είναι εμφανές μεταξύ της Ακοής και του Κωφού Κόσμου.

Υποστήριξη των συμμετεχόντων, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στις προγραμματισμένες δραστηριότητες

Θα υποστηρίξουμε όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στις προσχεδιασμένες δραστηριότητες με προσβάσιμα μαθησιακά περιβάλλοντα με εθνική ερμηνεία της Νοηματικής Γλώσσας και των Διεθνών Σημάτων.Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι επίσης διαθέσιμο σε εναλλακτική μορφή, όπως λεζάντες ή μεταγραφή με δυνατότητα λήψης.Η ανοιχτή πλατφόρμα εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιήσουμε για την κατάρτιση θα εξαλείψει τυχόν γεωγραφικά εμπόδια για τους συμμετέχοντες στις χώρες εταίρους μας και σε άλλους που θα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις μαθησιακές δραστηριότητες παρέχοντας πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό από οποιαδήποτε τοποθεσία, ανά πάσα στιγμή.
Since deaf people all over the world read at an approximate level or fourth grade, all of our written materials will be simplified according to the educational difficulties that our participants may have. Training material will be presented mostly on a visual format and through the use of assistive technologies.